• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้อง
03.33
น้อง
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามน้องมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะค่ะ.
03.33
คำขวัญจังหวัด
เมืองงามสามวัฒนธรรม
ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา
ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
ประกาศ
19 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ และคณะ ประธานในพิธีวางศิลารากฐาน (ศิลาฤกษ์) อาคาร สนง.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จชต. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ณ บริเวณศูนย์ฝึกและ พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (กศน.) อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" ซึ่งจังหวัดปัตตานีร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดขึ้น โดยมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการจากทุกภาคส่วน ในจังหวัดปัตตานี ได้สืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำคำสอนหรือศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี แม่ทัพภาคที่ ๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมพัฒนา จำนวน ๔ จุด ดังนี้ ๑. บริเวณถนนสายบุรี-นรินทราช ๒. บริเวณคูระบายน้ำข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ๓. บริเวณท่อระบายน้ำถนนหนองจิกหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ๔. บริเวณคูระบายน้ำหน้าร้านอาหารไทปัน ตำบลรูสะมิแล มีรถบรรทุกทิ้งขยะ จำนวน ๕ คัน รถดับเพลิงฉีดน้ำ จำนวน ๒ คัน รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๒ คัน รถ JCB จำนวน ๓ คัน และเรือท้องแบน จำนวน ๕ ลำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๗๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๙ น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานี เข้าสักการะอนุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ เข้าสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน และร่วมพบปะคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธำรงศ์ แสงสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดปัตตานี นายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ/จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้ทายาทของ น.ส.อารมย์ จอมเพ็ชร และ นายกวินท์ ชวิศสกุล มีทายาท จำนวน ๒ คน คือ นายเปรมศักดิ์ จอมเพ็ชร และ นายประสงค์ ไชยวีระ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะกำลังซื้ออาหารในร้านน้ำชาบ้านพิเทน หมู่ที่ ๒ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ณ โรงพยาบาลอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูกเรือที่เสียชีวิตในทะเล ซึ่งจัดโดยสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับท่าเทียบเรือประมงปัตตานีและชาวประมงในจังหวัดปัตตานี ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี โดยมี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พ.อ.มนูณ ศรีสมบัติ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.น.(ท) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยิมแก้ว นายอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี หัวหน้า ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี บ้านพัก ปลัดจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ประชาสัมพันธ์
10 ที่เที่ยวห้ามพลาด วันเดียวเที่ยวปัตตานี ที่พัก ที่กิน คำแนะนำสำหรับท่องเที่ยว
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปัตตานี
สื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี
วิดีโอ
แอพพลิเคชั่น
สมุดโทรศัพท์จ.ปัตตานี