• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้อง
03.35
น้อง
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามน้องมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะค่ะ.
03.35
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 44 รายการ
ชื่อ :
นายภูวนัฐ สมใจ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-9203-2122
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ชื่อ :
นายไพโรจน์ จริตงาม
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-9979-9839
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-1830-3839
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายอำนาจ ผลมาตย์
ตำแหน่ง :
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-9969-6746
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายนิรุจ ยังเจริญ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-7011-5005
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายสุริยะ กิตติบุญญา
ตำแหน่ง :
พัฒนาการจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
-
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายวิจิตร จำปาสกุล
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-9870-5186
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายพรศักดิ์ สังขพงศ์
ตำแหน่ง :
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-1795-6471
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายอำนวย ฤทธิชัย
ตำแหน่ง :
เกษตรจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-8398-4329
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล
ตำแหน่ง :
ประมงจังหวัดปัตตานี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08-9464-7888
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
-
ไปที่หน้า