• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้อง
03.33
น้อง
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามน้องมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะค่ะ.
03.33
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาสุรพลพิพิธ(เป๋า สุมนดิษฐฺ์)
ตั้งแต่ 2452-2455
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระนราภิบาล (เปลี่ยน กาญจนารัณย์)
ตั้งแต่ 2455-2462
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระสมานไมตรีราษฎร์ (ล้วน พิศยบุตร)
ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2462-31 ม.ค.2465
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระธุระนัยพินิจ (ฮะ สมบัตืศิริ)
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2465- 31 มี.ค. 2468
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระสมานไมตรีราษฎร์ (ล้วน พิศลยบุตร)
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2468-31 มี.ค. 2469
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ (ล้วน พิศลยบุตร)
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2469 - 31 มี.ค. 2471.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระวิเทศปัตตนาทร (แจ้ง สุวรรณจินดา)
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2471 - 31 มี.ค. 2472
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยารัตนภักดี (แจ้ง สุวรรณจินดา)
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2472 - 28 ก.พ. 2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระบริรักษ์ภูธร
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2476 - 16 ต.ค. 2478
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์
ตั้งแต่ 21 ต.ค. 2478 - 31 ธ.ค. 2479
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
ตั้งแต่ -
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
น.อ. หลวงสุนาวินวิวัฒน์ ร.น. (กิมเหลียง สุนาวิน)
ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2481 - 31 ธ.ค. 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
ขุนภักดีดำรงฤทธิ์
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2485 - 31 มี.ค. 2486
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
ร.อ. หลวงวุฒิราษฎร์รักษา
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2486 - 31 ต.ค. 2486
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยนิจ)
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2487 - 31 ธ.ค. 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
พ.ต.ขุนทะยานราญรอน (วัชระ วัชระบูล) 1 ม.ค. 2488 - 31 ธ.ค. 2488.jpg
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2488 - 31 ธ.ค. 2488
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
หลวงจรูญบูรกิจ (จรูญ ณ สงขลา)
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2489 - 31 มี.ค.
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายวิเวก จันทโรจวงศ์
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2490 - 30 พ.ย. 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
พระยารัตนภักดี (แจ้ง สุวรรณจินดา)
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2491 - 26 มิ.ย. 2495
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายชาติ บุณยรัตพันธุ์
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2495 - 10 เม.ย. 2499
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายเกษม สุขุม
ตั้งแต่ 11 เม.ย. 2499 - 11 เม.ย. 2507
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายสมาส อมาตยกุล
ตั้งแต่ 12 เม.ย. 2507 - 16 ต.ค. 2508
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม
ตั้งแต่ 5 พ.ย. 2508 - 30 ก.ย. 2514
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายชาญ พันธุ์เจริญ
ตั้งแต่ 4 ต.ค. 2514 - 6 ต.ค. 2518
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายประสิทธิ์ โกมลมาลย์
ตั้งแต่ 10 ต.ค. 2518 - 2 ก.พ. 2519
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ
ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2519 - 31 ม.ค. 2522
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายปรีดา มุตตาหารัช
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2522 - 30 ก.ย. 2526
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายวิโรจน์ ราชรักษ์
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2530
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายจำนง คุ้มรักษ์
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2533
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
ร้อยตรีปกครอง จินดาพล
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2534
ไปที่หน้า